โรงเรียนบ้านหมอนสูง


หมู่ที่  10 
 บ้านบ้านหมอนสูง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64130
โทร. 0-5567-7034

หญิงตั้งครรภ์ ระยะการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 4 ของการตั้งครรภ์ลูกแฝด

หญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์ เป็นไปได้มากว่าการตั้งครรภ์แฝดของคุณกำลังพัฒนาแล้ว เนื่องจากการปฏิสนธิมักเกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่สองหรือสามของการตั้งครรภ์ตามการคำนวณทางสูติกรรม บางครั้งความคิดเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ 4 แม้ว่าจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ถึงแม้อายุที่แท้จริงของมันจะน้อยมาก ตั้งแต่สองสามวันถึงสองสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 4 ของการตั้งครรภ์แฝด เกิดอะไรขึ้นกับฝาแฝดในสัปดาห์ที่ 4 ของการตั้งครรภ์ เด็กวัยหัดเดินยังรับรู้ถึงความแตกต่างในน้ำคร่ำ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารของคุณ ดังนั้น หากคุณต้องการให้เจ้าตัวเล็กของคุณ มุ่งมั่นที่จะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต ตอนนี้คุณต้องทานอาหารให้ถูกต้องด้วยตัวเอง

ในสัปดาห์ที่ 4 ของการตั้งครรภ์ ตัวอ่อนแฝดจะฝังลึกอยู่ในเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งพวกมันจะพัฒนาต่อไป ในกรณีนี้ ทารกแต่ละคนจะสร้างรกและเยื่อหุ้มของทารก ในครรภ์เองในภายหลัง การตั้งครรภ์ดังกล่าวเรียกว่า dichorionic และ diamniotic

ตัวเลือกนี้เกิดขึ้นเมื่อไข่ 2 ฟองได้รับการปฏิสนธิ หรือหากไข่ 1 ฟองได้รับการปฏิสนธิ แต่ไข่จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตั้งแต่เนิ่นๆ แม้กระทั่งก่อนการฝังตัว ในกรณีนี้ทารกสามารถเป็นได้ทั้งแฝดและแฝด นี่เป็นกรณีที่ดีที่สุด เนื่องจากในอนาคตตัวอ่อนจะไม่แข่งขันกับสารอาหาร และออกซิเจน

หลังจากการฝังจะถือว่า การตั้งครรภ์เสร็จสมบูรณ์ และผู้ปกครองในอนาคตสามารถแสดงความยินดีได้ การฝังตัวที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้เราพิจารณาครั้ง ก่อนเป็นสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ตามเงื่อนไขทางสูติกรรม นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นที่ไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว แบ่งตัวหลังจากการฝังในเยื่อบุโพรงมดลูก จากนั้นตัวอ่อนจะสร้างรกร่วมกัน

การตั้งครรภ์นั้นเหมือนกัน ในเวลาเดียวกัน แต่ละคนสามารถมีเยื่อหุ้มทารก ในครรภ์ของตนเองได้หากการแบ่งตัวของไข่เกิดขึ้น ก่อนการก่อตัวตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่แปด หลังจากการปฏิสนธิ การแบ่งไข่ครั้งล่าสุดคือ 8 ถึง 13 วันหลังการปฏิสนธิ สัปดาห์ที่ 4 ของการตั้งครรภ์แฝด เมื่อสร้างเยื่อหุ้มของทารกในครรภ์แล้ว ทารกจะมีถุงน้ำคร่ำ 1 ถุง ด้วยตัวเลือกนี้ ตัวอ่อนจะอยู่ในตำแหน่งที่เปราะบางที่สุด เพราะมีทุกอย่างเหมือนกัน

ในสัปดาห์ที่สี่ การวางระบบร่างกายที่สำคัญที่สุด ในฝาแฝดจะเริ่มขึ้น ชั้นเชื้อโรคแรกเกิดขึ้น endoderm mesoderm และ ectoderm ต่อมาระบบที่สำคัญจะก่อตัวขึ้นจากพวกมัน หญิงตั้งครรภ์ แฝด 4 สัปดาห์เป็นเวลาที่ผู้หญิงสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งใหม่ของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นเหตุการณ์ที่คาดหวัง และเธอกำลังติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด

หญิงตั้งครรภ์

คุณลักษณะของการตั้งครรภ์แฝดเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์คือ ในวันแรกของความล่าช้าแถบที่สอง ในการทดสอบจะชัดเจนและสว่าง เป็นที่เข้าใจได้เนื่องจากระดับของฮอร์โมนเอชซีจีในกรณีนี้สูงกว่ามาก ในระหว่างตั้งครรภ์ที่มีฝาแฝดอยู่ในระยะแรก เช่น ในสัปดาห์ที่ 4 อาจมีอาการอ่อนล้า ง่วงนอน อ่อนแอ อารมณ์แปรปรวน วิงเวียน ไม่แยแสและหงุดหงิดง่าย

บางคนสังเกตการณ์คัดตึงของต่อมน้ำนม และความไวที่เพิ่มขึ้น การตั้งครรภ์แฝดในสัปดาห์ที่ 4 อาจมาพร้อมกับอาการปวดเมื่อย ในระดับปานกลางที่หลังส่วนล่างหรือในช่องท้องส่วนล่าง บางครั้งผู้หญิงอาจสังเกตเห็นเลือดออกจากการฝังตัว จำจุดหนึ่งถึงสองวัน พวกเขาเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อนำตัวอ่อนเข้าสู่ความหนาของมดลูกชั้นเมือกจะเสียหาย

อัลตราซาวนด์ตอนท้องลูกแฝด 4 สัปดาห์ หากกระบวนการดำเนินไปตามธรรมชาติ ไม่มีข้อบ่งชี้สำหรับอัลตราซาวนด์ ที่วางแผนไว้ในระหว่างตั้งครรภ์กับฝาแฝดที่ 4 สัปดาห์ ท้ายที่สุดก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุได้ว่า การตั้งครรภ์นี้มีหลายอย่าง เร็วที่สุดที่สามารถทำได้คือ 5 ถึง 6 สัปดาห์สูติกรรม ดังนั้นคุณไม่ควรพยายามระบุฝาแฝด ด้วยการสแกนอัลตราซาวนด์ใน 4 สัปดาห์

ในขณะนี้ การศึกษานี้สามารถกำหนดให้กับผู้หญิงที่ผ่านการปฏิสนธินอกร่างกาย เพื่อยืนยันความเป็นจริงของการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ในกรณีนี้จะได้รับการยืนยัน แต่ฝาแฝดในอัลตราซาวนด์ที่ 4 สัปดาห์ยังไม่ แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะทำการศึกษาในสัปดาห์ที่ 4 ว่ามีฝาแฝดในอัลตราซาวนด์ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงสร้างพิเศษของตัวอ่อน สำหรับตัวอ่อนตัวที่สอง

อีกประการหนึ่ง ถ้าท่านนับแต่ขณะปฏิสนธิ ในกรณีนี้การตั้งครรภ์แฝด 4 สัปดาห์จะตรงกับสัปดาห์สูติกรรม 6 สัปดาห์ นี่เป็นช่วงเวลาแรกสุด ที่สามารถระบุการตั้งครรภ์แฝดได้ด้วยอัลตราซาวนด์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ขอแนะนำให้ควบคุมอารมณ์ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตัวอ่อนตัวใดตัวหนึ่งจะถูกปฏิเสธในระยะแรก และจะมีทารกเพียงตัวเดียว ที่จะเติบโตในอนาคต

นานาสาระ >> ดวงจันทร์ นาซาระบุว่าจีนไม่ควรได้รับอนุญาตให้ลงจอดบนดวงจันทร์

บทความล่าสุด