โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

หมู่ที่ 8 บ้านหมอนสูง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 055-679200

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ คณะครู บุคลากรและนักเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงและวัดศรีชุม การจัดโครงการทัศนศึกษาในครั้งนี้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุก กิจกรรมเป็นไปด้วยความปลอดภัยเรียบร้อย🌟👏

บทความล่าสุด