โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

หมู่ที่ 8 บ้านหมอนสูง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 055-679200

นอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)ให้แก่นักเรียนนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรุช ขอสุข และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน ทางโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

บทความล่าสุด