โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

หมู่ที่ 8 บ้านหมอนสูง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 055-679200

ข้อมูลบุคคลากร

 

นายนิรุช ขอสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางญาณิศา แสนสุวรรณ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางธัญญพร กอฟฟ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพัชญา วรรณโชค ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายอภิชาต ชมชิด นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –
นายฉัตรชัย เขียวหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นายอนุกูล กลิ่นดี ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวเปมิกา จันทร์น้อย ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด