โรงเรียนบ้านหมอนสูง


หมู่ที่  10 
 บ้านบ้านหมอนสูง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64130
โทร. 0-5567-7034

ข้อมูลบุคคลากร

 

  นางธนาภร สุริยันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางมลทิชา ก่อเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นายนนท์ มีแก้ว ช่างไฟฟ้า กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด